KBC Projecten

De vereniging wil zich actief inzetten om het gedachtegoed van onze Heer te laten zien aan de wereld. Bijbelconform ondernemen en geloof in praktijk brengen loopt als een rode draad door al onze activiteiten. Woorden omzetten in daden, handen uit de mouwen steken en onze gemeenschap ten goede veranderen. Wij geloven in u!

Leden kunnen een project aandragen die aansluit bij de visie van de vereniging. Als u vind dat een project ondersteuning verdient dan kunt u dat via deze pagina onder de aandacht brengen van de vereniging.

Wat verstaan wij onder een project?

1. Een onderneming waarbij de inzet van mensen, materiaal en financiële middelen opnieuw is georganiseerd met als doel om een bepaalde hoeveelheid werk, of een specifieke opdracht te realiseren, begrensd door tijd of geld, en die leidt tot een in kwalitatief of kwantitatief opzicht gunstige verandering in de gemeenschap waarin wij leven.

2. Een project is een tijdelijke inspanning met als doel het creëren van een uniek product of een unieke service.

kbcprojecten

Compassion

compassionWij geloven dat armoede te verslaan is. En dat we dat het beste kunnen doen door bij de kinderen te beginnen. Want het is makkelijker om een kind te vormen dan een oudere te veranderen. We verbinden mensen in westerse  landen via sponsoring aan een kind dat in armoede leeft. Zo krijgt armoedebestrijding een structurele plek in een leven hier en komt er structurele hulp in een leven daar.

Jezus staat centraal
Jezus is in ons werk zo belangrijk, dat zijn naam zelfs in ons logo staat. Als je de liefde van Jezus leert kennen, verander je van binnenuit. En juist dat is een doorslaggevende factor als je uit de greep van armoede wilt komen. Daarom voorzien we niet alleen in de basisbehoeften, maar stimuleren we ook de geestelijke ontwikkeling van kinderen. Ieder kind hoort en ziet het Evangelie, maar wordt nooit gedwongen om christen te worden.

Less hier wat jij als ondernemer kan doen. Make a difference, steun Compassion!

Father & Mother project

fmfEen mooi voorbeeld van een project dat direct impact heeft in het leven van anderen en waarmee u indirect helpt uw stad te veranderen.Wat is het? Het is een jongeren coaching project.
Wat houd het project in? Het doel is om negen maanden, 30 jongeren tussen de 9 en 21 jaar te coachen.
Wat zoeken ze? Jonge managers en leidinggevenden (M/V) die deze jongeren willen coachen.
Wat wordt er van u verwacht? a) Voor de jongere wekelijks flexibel, een uur een rolmodel zijn, b.v. helpen bij het maken van schoolkeuze, vinden stageplaats of werk, waardoor voortijdig schooluitval vermindert.
b) Aansluiten bij de belevingswereld en taalgebruik van de jongere en samen leren omgaan met nieuwe omgevingen.
c) De jongere inzicht geven in omgaan met geld en eventueel doorverwijzen naar de juiste instantie via het project.
d) De jongere uitdagen om actief en zelfstandig te participeren in de Nederlandse samenleving door een brug te slaan tussen jongeren en gevestigde organisaties en netwerken.
Wilt u zich aanmelden als coach? Neem dan contact op met Henk Redmond: Tel 020-6962004 of 06-52355060 of mail: info@fathermotherfigure.nl
Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz