De Vereniging

Kingdom Business Community KBC, opgericht in augustus 2012 (overgegaan vanuit de in 2005 opgerichte organisatie).

De propositie

 • Wat is de dienstverlening?

Het toerusten van Christelijke ondernemers zodat zij op een Bijbelse manier hun bedrijfsvoering vorm kunnen geven.
Het toerusten van Christelijke professionals zodat zij binnen een Christelijke onderneming een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

 • Voor wie is het bedoeld?

Voor Christelijke ondernemers en professionals.

 • Welk probleem van de doelgroep lost de dienstverlening op?

Christelijke ondernemers willen wel, maar hebben praktisch moeite om hun bedrijfsvoering op de Bijbel af te stemmen.
Christelijke werknemers hebben vaak geen kijk op de consequenties van Gods Woord op hun functioneren als werknemer.

 • Hoe werkt het?

Leden komen bij elkaar op netwerk bijeenkomsten die thema gebonden zijn en worden daar toegerust en gezegend.
Daarnaast krijgen leden individueel advies en worden ze begeleid over Christelijk ondernemerschap en over Christelijke competenties.

 • Wat zijn de (algemene) voordelen?
 1. U wordt toegerust om uw bedrijf te leiden op de manier zoals de Heer het wil.
 2. U krijgt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s.
 3. U zult zakelijk bijzonder succesvol zijn doordat u Gods regels toepast in uw organisatie (Christelijk ondernemerschap).
 4. Door uw zakelijke succes onder Gods leiding bent u een getuige van Hem in het bedrijfsleven.

Hieronder volgen de specifieke voordelen van het lidmaatschap:

Dia1

 

Dia2

 • Kingdom Business Community overschrijdt alle christelijke denominaties.
 • Kingdom Business Community helpt om je geloof in te zetten in de praktijk.
 • Kingdom Business Community helpt visie om te zetten in werkelijkheid.
 • Kingdom Business Community helpt om je werkomgeving te transformeren door de kracht van Jezus Christus.
 • Kingdom Business Community helpt om je talenten te benutten en om te zaaien in elkaar.

De leden

Onze leden zijn Christelijke ondernemers, professionals, leiders, managers, bestuurders, CEO’s en werknemers. De community beslaat alle geledingen binnen een bedrijf. Jezus vond zijn discipelen terwijl zij aan het werk waren. Hij leerde hen om hun talenten in te zetten om anderen te vertellen over het Koninkrijk. “Toen Jezus op een dag langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee vissers, Simon en zijn broer Andreas. Zij waren bezig hun netten uit te werpen in het meer. 17 Hij zei tegen hen: Ga met Mij mee! Dan zal Ik van jullie vissers maken die mensen bij Mij brengen.” (Markus 1:16-17, Het Boek)
Jezus vond elk beroep de moeite waard. Elk talent is van God gegeven en het niet gebruiken van talenten is in de ogen van God een misdaad. (Lees Mattheus 25:14-30. De vergelijking over talenten).

Doneren

Mensen die de vereniging een warm hart toedragen, en de visie en missie ondersteunen, kunnen een donatie geven. Uw donatie kunt u overboeken naar bankrekening bij DSB-BANK Suriname SRD no 31.65.752, t.n.v. Kingdom Business Community Suriname o.v.v. “DONATIE, voor- en achternaam”.
Voor meer informatie kunt u kijken op:

Visie op Vrijwilligersbeleid

Kingdom Business Community heeft in de afgelopen jaren vaak een beroep kunnen doen op veel mensen die zich belangeloos inzetten om de leden en de organisatie te ondersteunen. Om die reden heeft zij een beleid ontwikkeld voor de inzet van vrijwilligers.
Leren van elkaar, staat daarbij voorop. Op God vertrouwen en de Geest van geven toepassen. Beseffen dat vrijwilligerswerk een belangrijke functie in onze samenleving heeft en zo een rolmodel durven zijn.

De vijf stappen van ons vrijwilligersbeleid zijn:

1. Het binnenhalen

2. Het begeleiden

3. Het belonen

4. Het behouden

5. Het eindgesprek

Wij beschouwen onze vrijwilligers dan ook als belangrijke pijlers in onze dienstverlening.

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz