Comite van Aanbeveling

Het is voor een vereniging als de onze van groot belang dat wij gesteund worden door Geestvervulde personen die naast (bestuurlijke) ervaring, de bekendheid en betrouwbaarheid van de vereniging kunnen vergroten door hun naam vrijwillig te verbinden aan de vereniging. De rol van het Comité is:

  1. Bidden voor de leiders en leden van de vereniging, als “beschermengelen”.
  2. De vereniging bij instanties, bedrijven of particulieren aan te bevelen indien zij overwegen met de vereniging in zee te gaan. De leden van het comité hebben zich in naam verbonden met het werk van de vereniging en ondersteunen het bestuur van de vereniging. Hierdoor kunnen deuren die gesloten leken, geopend worden. Zo kan de vereniging krachtiger worden en kan het ledenaantal van de vereniging ook groeien.
  3. Vanuit het eigen perspectief en de eigen branche volgen wat de vereniging doet; gevraagd en ongevraagd advies geven. Hierdoor kan de kwaliteit en meerwaarde van de vereniging vergroten.

KBC is een vereniging van christelijke ondernemers en werknemers die een positieve invloed willen hebben in de samenleving. Door het verenigen van de 7 belangrijkste invloedssferen binnen de vereniging hopen we de christelijke filosofie terug te brengen in onze gemeenschap. Het CvA is georganiseerd met mensen die deze 7 Bergen (invloedssferen) vertegenwoordigen.

De 7 invloedssferen zijn:

Bedrijfsleven – rijkdom
Regering – macht
Familie – kracht
Kerk – lof
Media – eer
Onderwijs – wijsheid
Kunst en Amusement – heerlijkheid

Wilt u met ons in gesprek over zitting nemen in het Comité van aanbeveling, dan kunt u contact met ons opnemen. Telefoon 06-37115804.

 

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz