De Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit maximaal vijf leden, die de verschillende ledengroepen zoals Werkgevers, Werknemers en ZZP-ers vertegenwoordigen. De Ledenraad heeft als doel het behartigen van het belang van de vereniging en houdt toezicht op het bestuur. De Ledenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Ledenraad leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar met de mogelijkheid om eenmalig nog eens voor hoogstens 3 jaar benoemd te worden. De Vereniging heeft momenteel nog geen Ledenraad. 

 

De ledenraad wordt voor drie jaar, tot juli 2018 aangesteld. De ledenraad hanteert de volgende uitgangspunten:

•             De ledenraad kent de leden en behartigt de belangen.

•             De ledenraad helpt nieuwe leden te werven.

•             Het bestuur rapporteert naar de ledenraad.

•             De ledenraad rapporteert terug naar het bestuur en naar de leden.

•             De ledenraad controleert de jaarrekening en de financiële gang van zaken.

 

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om de ledenraad te informeren over

1.  de agenda van de evenementen, 

2.  de agenda en notulen van bestuursvergaderingen, en

3.  de voortgang en resultaten van de overige commissies.

 

De Algemene ledenvergadering ALV benoemt via verkiezingen de leden van de ledenraad en kan leden van de ledenraad zowel benoemen als ontslaan. De ledenraad functioneert tevens als raad van toezicht.

indien u met ons wilt praten over een positie in de Ledenraad, dan kunt u contact met ons opnemen via 06-37115804.

 

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz