Doelstellingen

Gods Woord wordt bij alle doelstellingen als richtsnoer gehanteerd. Om invulling te geven aan missie en visie van de Kingdom Business Community zijn diverse doelstellingen geformuleerd. Deze leveren tegen gereduceerde betaling concrete voordelen op voor de leden.
Te denken valt aan Ondernemersdesk diensten. Naar Ondernemersdesk.
Jaarlijks circa:

• 5 Business- en Marketingplannen voor ondernemers die hun dienstverlening kunnen vergroten.
• 7 Coachings- en Talentontwikkelings-trajecten waarbij leiders kunnen worden gevormd.
• 8 Financieringen en investeringen op basis van Bijbelconform denken en handelen.

Te denken valt aan Evenementendesk diensten. Naar Evenementendesk.
Jaarlijks circa:

• 1 Ondernemersbeurs zodat leden hun diensten en producten kunnen presenteren en verkopen.
• 3 Business Seminars waarbij starters en gevestigde ondernemers zaken kunnen doen.
• 8 Business Fellowships (Netwerksessies met elevator pitches?).
• 5 Business Workshops (bijvoorbeeld hoe Promoot je jouw diensten en producten?).

Onze vereniging bestaat uit leden met diverse achtergronden, kennisgebieden, expertise en ervaringen. Door gelegenheid te bieden om te netwerken wordt kennis op een eenvoudige en ongedwongen manier overgedragen. Meedoen aan activiteiten is op basis van vrijwilligheid, maar biedt wel voordelen voor de deelnemers. Alle leden mogen activiteiten aandragen en voorstellen doen voor workshops of seminars. De vereniging is er voor iedereen en wordt door de leden vorm gegeven.

Een presentatie staat hier: KBCS Vereniging 31-05-2018

Het bestuur zorgt o.a. voor de organisatie en communicatie. Leden zijn werkzaam bij grote, middelgrote en kleine organisaties. Samenwerken is een belangrijk middel om invloed uit te oefenen in de diverse invloedssferen (7 mountains). KBC heeft een Ondernemingsplan en een jaarverslag. Log in via http://kingdombusinesscommunity.nl/meeting-point/ om deze te zien. Kennis is belangrijk: “Hosea 4:6” Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Kennis overdracht

De activiteiten die wij organiseren hebben als doel om kennis over te dragen. Enerzijds kennis over effectief ondernemen en anderzijds kennis over het toepassen van bijbelse principes op zakelijke onderwerpen zoals o.a.:

• Rentmeesterschap
• Geld
• Personeel
• Leiderschap
• Mentorschap
• Visie

Wie de onderwijzing naar waarde schat, weet ook de opgedane kennis te waarderen. Wie echter de bestraffing haat, is onverstandig.” Spreuken 12:1

Bijbelse principes

Voor het dagelijks ondernemen en leidinggeven bevelen wij christen ondernemers aan zich te houden aan de volgende KBC Business Principes:

  1. Ik heb Jezus Christus als rode draad in mijn handel en wandel.
  2. Ik doe eerlijk zaken en sta open voor het ontvangen en geven van feedback.
  3. Ik doneer een % van mijn omzet aan een goed doel.
  4. Ik lever kwaliteit in mijn diensten.
  5. Ik bied KBC leden een % van de prijs als korting voor mijn diensten.
  6. Ik onderhoud goede relaties met zowel klanten, medewerkers als leveranciers.
  7. Ik sta positief in het leven jegens anderen.
  8. Ik help waar mogelijk de zwakkeren.
  9. Ik streef ernaar bij ontslagen zo veel mogelijk mensen te behouden.
  10. Ik heb een goede balans tussen werk en privé.

Foto“Maar de basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de HERE. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde.”Spreuken 1:7“Want de HERE is de bron van alle wijsheid. Uit alles wat Hij zegt, spreekt wijsheid en verstand.”Spreuken 2:6


 

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz