Missie & Visie

Missie

Kingdom Business Community (KBC) rust haar leden toe voor het ondernemen op Bijbelse basis.

Spr 3: 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

1 Kron 22:13  Wanneer je je houdt aan de bepalingen en regels die de HEER  heeft opgedragen, zul je zeker slagen.

 

Visie

Kingdom Business Community (KBC) wil Gods invloed en gerechtigheid terugbrengen in de zakenwereld.

“Mattheüs 6:10  uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

De 7 bergen (invloedssferen)

7bergen

 

Als we de invloed van Jezus Christus willen vergroten in een natie dan kan het binnen de 7 invloedssferen (Koninkrijksvisie). Genesis 1:26-28, Exodus 19:6, Jozua 1:11, Psalm 115:16, Mattheus 6:10, 10, 28:19-20 en Openbaring 5:12.

De 7 invloedssferen zijn:

Bedrijfsleven – rijkdom
Regering – macht
Familie – kracht
Kerk – lof
Media – eer
Onderwijs – wijsheid
Kunst en Amusement – heerlijkheid

 

 

Filmpje 1 over 7 Mountains.                             Filmpje 2 over 7 Mountains.                         Filmpje 3 over 7 Mountains.

Uiteraard zijn er nog diverse subgroepen hieronder te definiëren maar dit zijn de 7 belangrijkste bronnen van invloed binnen een gemeenschap. Laat je inspireren door de Bijbel: The 7 Mountains KBC.

 

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz