Organisatie Structuur

Foto

De vereniging kent de volgende organen of afdelingen;

Bestuur
Evenementendesk
Ondernemersdesk

Organogram aanvragen via kingdombusinesscommunitysr@gmail.com

Bestuur

De algemene ledenvergadering ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De andere organen leggen verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur zorgt ervoor dat de doelstellingen van de vereniging worden nagestreefd. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aan gaan van overeenkomsten. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De statuten van de vereniging staan in de KBC_Akte_van_Oprichting.

Klik hier voor informatie over het bestuur.

Evenementendesk

De focus van de Evenementendesk ligt in de eerste plaats op het organiseren van evenementen. Verder ligt daar de marketing en regievoering van de activiteitenkalender van de vereniging. Daarnaast zoekt de Evenementendesk actief naar en biedt zij advies aan evenementen die een grote impact hebben op de vereniging en die een positief effect hebben op de doelstellingen van de vereniging. De (financiële) controle op de uitvoering van de activiteiten van de Evenementendesk ligt bij de penningmeester van de vereniging. De Evenementendesk wordt benoemd  door de algemene ledenvergadering. De leden van de  Evenementendesk worden benoemd voor een periode van maximaal 2 jaar.

Klik hier voor meer informatie over de Evenementendesk

De Ondernemersdesk

De Ondernemersdesk helpt, op aanvraag, met allerlei ondernemersvragen waar de leden van de vereniging hulp bij willen hebben. De Ondernemersdesk bestaat uit leden van de vereniging Kingdom Business Community. Aangezien er o.a. deskundigheid en onafhankelijkheid vereist zijn zal de screening door het bestuur plaatsvinden. Elk lid kan zich hiervoor aanmelden en na gebleken expertise, competenties en vaardigheden zal de kandidaat voorgedragen worden tijdens de algemene ledenvergadering.

Klik hier voor meer informatie over de Ondernemersdesk.

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz