OndernemersdeskVoor al uw ondernemersvragen

 

Wat is de Ondernemersdesk?

De Ondernemersdesk is een apart onderdeel van de vereniging Kingdom Business Community. De Ondernemersdesk wil concreet de leden van de vereniging op basis van Bijbelse principes 1-op-1 helpen met alle ondernemersvragen die zij hebben.

Gratis spreekuur? Klik hier. Vorige evenementen? Klik hier. Nieuwe evenementen? Klik hier.

Wat doet de Ondernemersdesk voor u?

De Ondernemersdesk helpt u met allerlei praktische ondernemersvragen. Het gaat om advies, begeleiding en bemiddeling over:

 • Ondersteunen/coachen van Bijbelconform ondernemen en Bijbelconform HRM.
 • Subsidies, fondsen en financieringsmogelijkheden w.o. (Crowd-)funding.
 • Starten, doorgroeien, consolideren, verkopen of redden van een bedrijf.
 • Vinden van personeel met een Christelijke achtergrond.
 • Vinden van een baan/opdracht bij een organisatie met een Christelijke visie.
 • Schrijven van businessplannen (ook ZZP-ers) en het in praktijk brengen van uw visie en bestemming.
 • Vergroten van uw marktaandeel door meer klanten te werven.
 • Coachingsmogelijkheden van de ondernemer of manager.

Stap 1: Gratis intakegesprek (door Frontoffice)

Indien u een vraag indient bij de Ondernemersdesk vindt er eerst een gratis intakegesprek plaats door iemand van de Frontoffice. Op basis van het intakegesprek beoordeelt men of u kunt worden geholpen en komt er een Intake-rapportage uit.

Stap 2: Gratis offertegesprek (door Backoffice)

Daarna volgt een gratis offertegesprek door iemand van de Backoffice. De Backoffice geeft u een scherpe maatwerk offerte waarin vooraf duidelijk is hoe u zult worden bediend, hoe aan u zal worden gerapporteerd, en wat u zult betalen. Zowel de Intake-rapportage als de offerte worden door u ondertekend. Alleen in het geval van Bijbelconform Ondernemen is deze Backoffice dienstverlening ook gratis.

Stap 3: Adviestraject (door Backoffice)

Zodra u de opdracht heeft verstrekt aan Backofficer zal deze met u aan de slag gaan. Het gehele traject van Front- en Backoffice wordt door de manager van de Ondernemersdesk gemonitord. Hierdoor is de kwaliteit en de snelheid gewaarborgd.

Stap 4: U gaat aan de slag? (Uzelf)

Gaandeweg zult u zelf aan de slag gaan. De bedoeling is dat u zelf onderneemt en zelf bepaalde ervaringen opdoet.

Stap 5: Wij vieren uw succes met een getuigenis (Samen)

Zodra de opdracht afgerond is wordt er een getuigenis geschreven.

De Ondernemersdesk heeft de afgelopen twee jaar verschillende klanten geholpen. Hieronder volgen enkele getuigenissen:

Getuigenis Pop up Project Amsterdam van KBC-lid Hans Knol Directeur van Hans Knol Websites

Getuigenis Zakelijke Dienstverlener van KBC-lid Mariette Pinas Directeur van Uitvaartbedrijf Un-Sani

Vraag meer getuigenissen aan via het contactformulier.

Kort filmpje over getuigenissen en de meerwaarde van KBC staat hier.

Wie is werkzaam bij de Ondernemersdesk?

De Ondernemersdesk bestaat uit leden van de vereniging Kingdom Business Community. Aangezien er o.a. deskundigheid en onafhankelijkheid vereist zijn zal de screening door het bestuur plaatsvinden. Elk lid kan zich hiervoor aanmelden en na gebleken kwalificatie, expertise, competenties en vaardigheden zal de kandidaat voorgedragen bij het bestuur.

Barbara Lont MANAGER & SALES

Barbara Lont

 • Manager Ondernemersdesk
Rydall Pregers FRONTOFFICE

Rydall Pregers

 • Intaker
Gladys Waterberg Frontoffice

Gladys Waterberg

 • INTAKER
Prem Shankar FRONTOFFICE

Prem Shankar

 • Intaker
Rydall Pregers Backoffice

Rydall Pregers

 • ICT & Webdesign
Elijah Kensen BACKOFFICE

Elijah Kensen

 • Marketing & Sales
Jörgen Power BACKOFFICE

Jörgen Power

 • Salescoach
Barbara Lont Backoffice

Barbara Lont

 • Bedrijfsadviseur
Henk Redmond Backoffice Bijbel

Henk Redmond

 • Coach Bijbelconform Ondernemen
vacature Backoffice jurist

vacature

 • Jurist
Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz