Doneren

U kunt ons helpen, ook als u geen lid wilt worden, door een bedrag over te maken. Donaties kunt u overmaken naar ons rekeningnummer bij de Rabobank: NL30RABO0141821760 o.v.v. donatie KBC.

Voor KBC Suriname is het: DSB-BANK SRD no 31.65.752, t.n.v. Kingdom Business Community Suriname o.v.v. “DONATIE, voor- en achternaam”.

 

Periodiek notarieel schenken
Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker, aan een anbi of vereniging.

Vereniging
Indien een vereniging niet is aangemerkt als anbi kan er toch fiscaal voordeel behaald worden door de donateur als de vereniging voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en geschonken wordt in de vorm van periodieke giften. Periodieke giften aan verenigingen kunt u alleen aftrekken als de vereniging:

  • in Nederland is gevestigd;
  • minimaal 25 leden telt;
  • volledige rechtsbevoegdheid heeft;
  • niet onder de vennootschapsbelasting valt of daarvan is vrijgesteld.

Deze verenigingen zijn niet vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Indien de contante waarde van een periodieke gift boven de vrijstelling van 2.000 euro uitkomt, is deze in beginsel belast met schenkingsrecht in tariefgroep III (30% tot 40%). Voor verenigingen die kwalificeren als SBBI geldt er wel een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting.

Voordeel voor u en voordeel voor de vereniging
Met een periodiek notariele schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug. Bereken met de Schenkcalculator uw fiscaal voordeel of bekijk wat u extra kunt schenken dankzij het
belastingvoordeel.

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz