Beta Financiële Raadgevers

Beta

Adviespraktijk

Beta Financiële Raadgevers is een adviespraktijk gevestigd in Amsterdam en die zich richt op het Midden- en Kleinbedrijf.Onze dienstverlening omvat het inrichten en houden van de administratie tot en met het opstellen van de jaarrekening naar het voorgeschreven wettelijk model. Daarnaast verzorgen wij diverse fiscale aangiften voor u.Tot onze cliënten behoren eenmanszaken, V.O.F.’s, BV’s en Stichtingen.In onze dienstverlening hechten wij, naast een professionele houding, veel waarde aan persoonlijk contact met onze cliënten. Dit bevordert een efficiënte, effectieve en plezierige samenwerking.Beta Financiële Raadgevers, opgericht in 1997, wordt sedert 2001 geleid door Walther Haaswijk, fiscaal jurist. Ons kantoor is gecertificeerd door het College Belastingadviseurs.

Even voorstellen…

waltherWalther Haaswijk is geboren en opgegroeid in Suriname. Hij is opgeleid in Nederland als fiscaal jurist aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bezit daarnaast ook veel kennis op het gebied van bestuursrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Hij heeft als jurist gewerkt voor een aantal grote opdrachtgevers zoals de gemeente Amsterdam, het UWV, de Nederlandse Zorgautoriteit.
Sinds 1997 voert hij een eigen praktijk als fiscaal adviseur en begeleider van zelfstandig ondernemers. Hij heeft veel ervaring in het onderhandelen voor klanten met de belastingdienst en het UWV. Hij woont en werkt in Amsterdam maar voert opdrachten uit in

Onze dienstverlening

Kenmerkend voor Beta Financiële Raadgevers is de persoonlijke benadering. Na het eerste telefonische contact maken wij graag op locatie kennis met u en uw organisatie. Inzicht in de specifieke eigenschappen van uw organisatie zorgt voor een op u toegesneden aanpak. Voordat we aan de slag gaan stellen wij samen met u vast welke diensten wij in uw geval zullen leveren. Wij bieden de volgende diensten aan:

A. FISCAAL:
• Belastingadvies
• Verzorging van alle voorkomende belastingaangiften zoals:
1. Inkomstenbelasting (voor de werknemer, de DGA en/of diens partner)
2. Vennootschapsbelasting (al dan niet voor een fiscale eenheid)
3. Dividendbelasting
4. Loonbelasting / Premie volksverzekeringen
5. Omzetbelasting

B. FINANCIEEL:
• Opstellen begroting
• Opstellen jaarrekening
• Inrichten administratie
• Begeleiden ondernemer met administratie
• Tussentijdse controles
• Financiële administratie
• Salarisadministraties
• Liquiditeitsoverzichten
• Rapportages: maand rapportages, kwartaal rapportages & jaar rapportages

Afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht, alsmede de wettelijke bepalingen zal een accountant (AA/RA) worden ingeschakeld. Na overleg introduceren wij u zonodig bij één van onze relaties.

C. JURIDISCH:
Ten behoeve van de bedrijfsinrichting en voortgang adviseren wij op het gebied van personele zaken zoals contracten, onderzoeken verzekeringen, geschillen, etc.
Op fiscaal-juridisch gebied staan wij u onder meer bij in bezwaar- en beroepsprocedures. Verder verzorgen wij : het aanvragen van een BTW- ,LB-, en/of Vbp-nummer evenals de aanmeldingen UWV/Belastingdienst.
Daarnaast kunnen we u bijstaan met:
• De rechtsvorm
• Investeringen en de financiering daarvan
• De exploitatie
• Liquiditeitspositie
• De administratie (inrichting en executie)
• Belastingen ( privé, voor de ondernemer en diens partner, alsook zakelijk voor de onderneming, de BV).

D. INTERIM
Naast de hierboven genoemde diensten wordt Beta Financiële Raadgevers ook ingehuurd voor Juridische Interim werkzaamheden, met name op het gebied van het Bestuursrecht of Sociale Zekerheidsdsrecht.

SAMENWERKING

Omdat we niet alle diensten zelf kunnen leveren werken we samen met andere deskundigen, zoals advocaten en accountants. Zonodig verwijzen wij onze cliënten naar hen. Dat wil zeggen dat diensten zowel individueel als gecombineerd door ons verricht kunnen worden.

Ik wil meer weten

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz