Privacy Statement

Privacy statement

De vereniging Kingdom Business Community respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om aanvragen en eventuele bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De vereniging Kingdom Business Community geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan de vereniging Kingdom Business Community niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om lid te worden van de vereniging en gebruik te kunnen maken van een aantal diensten van de vereniging, is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.
Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

De vereniging Kingdom Business Community kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij de vereniging Kingdom Business Community bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat de vereniging Kingdom Business Community uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van de vereniging Kingdom Business Community gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als u producten op onze website bestelt of lid wordt van de vereniging, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of lidmaatschap.

De vereniging Kingdom Business Community verzamelt en verwerkt via haar website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  2. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op de website gepubliceerd door de vereniging Kingdom Business Community en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  4. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  5. om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  6. om te voldoen aan de op de vereniging Kingdom Business Community rustende wet- en regelgeving.

    De vereniging Kingdom Business Community bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Uitsluitend als u de vereniging Kingdom Business Community daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan de vereniging Kingdom Business Community uw elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit de vereniging Kingdom Business Community. De informatie en aanbiedingen van derden beoordeelt de vereniging Kingdom Business Community ook altijd voordat deze door haar wordt verstuurd. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens door derden weer intrekken. U kunt een email of een briefje sturen aan de vereniging Kingdom Business Community ter attentie van het secretariaat of een email aan secretariaat@kingdombusinesscommunity.nl .

De vereniging Kingdom Business Community kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van de vereniging Kingdom Business Community te garanderen.

De vereniging Kingdom Business Community kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden
geïdentificeerd.

Beveiliging

De vereniging Kingdom Business Community handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

De vereniging Kingdom Business Community wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop de vereniging Kingdom Business Community met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: secretariaat@kingdombusinesscommunity.nl .

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan u een bericht sturen aan secretariaat@kingdombusinesscommunity.nl  onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat de vereniging Kingdom Business Community zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien de vereniging Kingdom Business Community niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan de vereniging Kingdom Business Community u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De vereniging Kingdom Business Community schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de vereniging Kingdom Business Community de (nadere) specificatie hebt verstrekt. De vereniging Kingdom Business Community stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal de vereniging Kingdom Business Community het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet de vereniging Kingdom Business Community verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geeft de website van de vereniging Kingdom Business Community u het recht om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op de website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Cookies beleid
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunnen websites u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analyse service aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies, om te analyseren hoe gebruikers deze site gebruiken. De vereniging Kingdom Business Community gebruikt deze webanalyses om de content
van de website aan te passen naar uw behoeftes.

De informatie die deze cookie verzamelt over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP adres) wordt verstuurd en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie met als doel om rapporten te genereren over het gebruik van deze website en de activiteiten op deze website zoals welke pagina’s het meest worden bezocht. Google kan deze gegevens ook doorgeven aan derden indien zij aan dat verzoek, wettelijk gezien, moet voldoen. Google zal uw IP adres niet gebruiken voor andere data die Google van u heeft.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van de vereniging Kingdom Business Community geen gebruik kunt maken.

Als u gebruik maakt van deze website gaat u akkoord met het verzamelen van data door Google zoals hierboven is aangegeven.

Wijzigingen
De vereniging Kingdom Business Community behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.
Check dit daarom regelmatig voor het privacybeleid van Kingdom Business Community.

Versie augustus 2012

Copyright © 2013 Kingdom Business Community
Website doorMediaHouzz